การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลงเมื่อใช้น้ำมันเบนซิน ก๊าซหุงต้มและก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง

Authors

  • ณัฐวุฒิ พลศรี Khon Kean University
  • รัชพล สันติวรากร Khon Kean University

Keywords:

Compression ignition system, Spark ignition system, Biogas

Abstract

บทความนี้เป็นการนำเสนอผลการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดที่ดัดแปลงให้เป็นระบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟเมื่อใช้น้ำมันเบนซิน ก๊าซหุงต้มและก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง โดยได้ดัดแปลงเครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อคูโบต้า รุ่น ET 95 ขนาด 9 แรงม้า จากอัตราส่วนกำลังอัด 21.3 : 1 เป็น 11:1 ติดตั้งระบบจ่ายเชื้อเพลิงและติดตั้งระบบจุดระเบิด โดยมีองศาจุดระเบิดอยู่ที่ 5-10 องศาก่อนจุดศูนย์ตายบน เพื่อให้สามารถใช้น้ำมันเบนซิน ก๊าซหุงต้มและก๊าซชีวภาพได้ จากการศึกษาพบว่าแรงบิดและกำลังที่ได้จากเครื่องยนต์เมื่อใช้น้ำมันเบนซินมีค่ามากกว่ากำลังและแรงบิดของการใช้ก๊าซหุงต้มและก๊าซชีวภาพโดยเฉลี่ยประมาณ 59.61 % และ 78.01 % ตามลำดับทั้งนี้เนื่องจากประสิทธิภาพเชิงปริมาตรของก๊าซทั้ง 2 ชนิดมีค่าน้อยกว่าน้ำมันเบนซินและเมื่อพิจารณาอัตราการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจำเพาะพบว่าอัตราการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจำเพาะของการใช้น้ำมันเบนซินมีค่าน้อยกว่าก๊าซหุงต้มและก๊าซชีวภาพ โดยเฉลี่ย 31.92 % และ 80.87 % ตามลำดับและอัตราการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจำเพาะจะมีค่าลดลงตามความเร็วรอบของเครื่องยนต์ นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณไฮโดรคาร์บอน (HC) และคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่ปล่อยออกมาจากเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินมีปริมาณมากกว่าเมื่อใช้ก๊าซหุงต้มและก๊าซชีวภาพ

Downloads

Published

2014-10-26

Issue

Section

วิทยาศาสตร์กายภาพ