การพัฒนาระบบติดตามผลิตภาพการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

Authors

  • ชัชชล เปรมชัยสวัสดิ์ Khon Kean University
  • วนิดา แก่นอากาศ Khon Kean University

Keywords:

Yield, Defect tracking, Hard disk drive

Abstract

ในขณะที่ซอฟต์แวร์มีบทบาทสำคัญในการนำมาใช้ควบคุมกระบวนงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ก็เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความต้องการการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีการควบคุมงานบูรณาการงานหลายๆอย่างเข้าด้วยกันโดยไม่ยึดติดกับฮาร์ดแวร์ เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ทำงานแบบเรียลไทม์ มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลความเสียหายของชิ้นงาน ที่เป็นข้อมูลขนาดเมกะไบต์เหล่านี้ให้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับประสิทธิภาพผลผลิต – เพื่อการปรับปรุงการตัดสินใจ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้เสนอระบบซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือลักษณะใช้งานผ่านเว็บ ในการ สำหรับเก็บและแสดงข้อมูลความเสียหายของชิ้นงาน ผลการทดลองได้แสดงให้เห็นว่าระบบซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้วิศวกรระบบ สามารถดึงข้อมูลความเสียหายของชิ้นงานจากหลายๆกระบวนงานมารวมกันเพื่อนำมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพผลผลิต เพื่อการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับจัดการประสิทธิภาพผลผลิตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งระบบสามารถรองรับข้อมูลสินค้าทุกแบบ และสามารถติดตามผลลงไปถึงระดับองค์ประกอบในการตรวจสอบชิ้นส่วนที่บกพร่องและเสียหาย เพื่อให้สามารถระบุเหตุของการเกิดความเสียหายได้อย่างถูกต้องเพื่อใช้ในการกำจัดข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น เครื่องมือนี้สามารถลดรอบเวลาทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-10-26

Issue

Section

วิทยาศาสตร์กายภาพ