การเมืองในนโยบายสื่อสาธารณะขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

  • นิธิตา สิริพงศ์ทักษิณ Chulalongkorn University
  • นฤมล ทับจุมพล Chulalongkorn University
Keywords: Politics, Public policy, Public service broadcasting

Abstract

This study is aimed to investigate the politics in the public service broadcasting policy process since free television to public television and the role of the Thai Public Broadcasting Service (TPBS) in 2008-2009. The literature on the political communication in media society proposed by Jürgen Habermas was used as a framework for the investigation. This study is a qualitative research by analysis of the official policy documents, searching for information from thorough interviews of the policy stakeholders, the audiences council of TPBS, the performers of TPBS ,the performers of media and intellectuals. The result of this study finds that the public service broadcasting issue is pushed by the intellectuals and interest groups to set the agenda. The case of TPBS was directly a fruit borne out of research and advocacy by a technocratic clique who had access to political power during the coup-installed administration and legislature (the National Legislative Assembly). The media is not established by the people; therefore, it can be said that the possibility of governmental interventions can lead to media self-censorship as a means to avoid unfavorable regulation or to ensure favorable regulation.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2014-10-26
Section
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์