สมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

Authors

  • เอกอนงค์ คงประสม Khon Kean University
  • ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ Khon Kean University
  • วสุ เชาว์พานนท์ Khon Kean University

Keywords:

Competency, Core competency, Learning organization

Abstract

The objective of this study was to investigate core competencies of supporting staff used to promote Silpakorn University’s strategies in order to be a learning organization. The populations from which the samples were drawn were nine high-level university administrators including the president, eight vice-presidents and fourteen deans. The data collection instruments were semi-structured interviews and questionnaires. The data analysis statistics used were percentage and rank. The results ranked each of the main competencies based on their degree of importance were 1) life-long learning competency; 2) ICT literacy competency; 3) communication competency; 4) team work competency; and 5) holistic thinking competency. A unit of Competencies consists of competency title, definition, and behaviors indicating competency’s content.

Downloads

Published

2014-10-26

Issue

Section

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์