อิทธิพลของการเห็นคุณค่าในตนเองที่รับรู้และการเห็นคุณค่าในตนเองโดยนัยที่มีต่อการรับรู้การถูกกีดกันทางสังคมและการถูกกีดกันทางสังคมโดยมีขนาดของความไม่สอดคล้องของการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นตัวแปรกำกับ: การศึกษาตามแนวทฤษฎีมาตรทางสังคม

  • กณิกนันต์ ศรีวัลลภ Chulalongkorn University
  • คัคนางค์ มณีศรี Chulalongkorn University
Keywords: Self-esteem, Social exclusion, Self-esteem discrepancy

Abstract

The purposes of this research were to study the effects of explicit and implicit self-esteem on social exclusion and perceived social exclusion in groups with low and high magnitude of self-esteem discrepancy and to examine the invariance of the developed model across groups. The participants consisted of four hundred twelve undergraduate students. Participants arrived at the laboratory in single-sex groups of four. They were given the relationship closeness induction task. After finishing laboratory session, they completed measurement of explicit self-esteem, implicit self-esteem, perceived social exclusion scale, and social exclusion scale. Structural modeling analyses indicated that the two causal models of each group were invariant for model form but the causal effects between latent exogenous variables and latent endogenous variables were significantly different across groups.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2014-10-26
Section
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์