An Analysis of the Schumacherian Development Model of Intermediate Technology Offered for the Non-modern Sectors (การวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาของชูมากเคอร์-เทคโนโลยีระดับกลางเพื่อใช้กับภาคเกษตรกรรม)

Authors

  • ประกอบ ไชยบุญทัน Assumption University of Thailand
  • โจแซฟ ไอ. เฟอร์นันโด Assumption University of Thailand

Keywords:

Analysis, Schumacherian development model, Intermediate technology

Abstract

ปรัชญาการพัฒนาที่ว่า “สิ่งที่สนองคนรวยได้ดีที่สุดย่อมสนองคนจนได้ดีที่สุดด้วย”นั้นไม่เคยทำให้การพัฒนาประสบความสำเร็จ ทั้งนี้รวมถึงความล้มเหลวในการให้ความช่วยเหลือต่างๆเพื่อการพัฒนา การให้ความสนใจกับคนบ้านนอกในชนบท การให้ความสำคัญกับทุนมนุษย์ การพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป การให้ความสำคัญกับคนยากคนจน การแก้ไขความยากจน และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของคนในพื้นที่เพื่อการพัฒนา ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจจำต้องใช้เทคโนโลยีระดับกลางเพื่อแก้ปัญหาโดยเฉพาะปัญหาสังคมและเศรษฐกิจของภาคเกษตรกรรม รูปแบบการพัฒนาของ อี.เอฟ.ชูมากเคอร์นี้เป็นปรัชญาและเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับการใช้แก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ดังสังเกตเห็นได้จากมีการนำไปปรับใช้และปรับรูปแบบเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์และท้องถิ่นทั่วโลก แต่รูปแบบการพัฒนาฯนี้อาจไม่ประสบผลสำเร็จหากผู้นำไปปฏิบัติแปลกแยกจากกัน ขัดกันเอง และขาดการร่วมมือกัน รูปแบบการพัฒนาฯนี้มีสถานการณ์และแนวความคิดวิเศษเป็นฐานและชี้ให้เห็นว่ามนุษย์ต้องการเอาชนะธรรมชาติแต่กลับทำลายธรรมชาติเองกับมืออย่างไร้สติ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Additional Files

Published

2014-10-28

Issue

Section

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์