ผลของโปรแกรมส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตนร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการบรรเทาความปวดของผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา (The Effects of Exercise Promotion Programs by the Applying

Authors

  • ธนบดี ชุ่มกลาง Khon Kean University
  • รุจิรา ดวงสงค์ Khon Kean University

Keywords:

Self-efficacy, Pain decreasing, Osteoarthritis knees, Social support

Abstract

Arthritis is often found in elderly because cartilages around of joint of the elderly are corroded and causes them suffering from this disease. This quasi-experimental research aimed to study the effects of exercise promotion programs by the application of Self-efficacy and Social Support for decreasing pain among elderly with osteoarthritis knees in Wangnamkheaw District, Nakornratchasama Province. The samples were 66 elderly and divided into two groups, each group was 33 elderly. The experimental group was received an exercise promotion program by the application of Self-efficacy and Social Support for decreasing pain of osteoarthritis of the elderly. The activities comprised of lecture with media, demonstration, training, group discussion, and home visit. Descriptive data were presented as frequency, percentage, mean and standard deviation. For comparative anzlysis the Paired Sample t-test and Independent t-test at 0.05 level of significance was applied. 
The results: after experimented experimental group had mean score of knowledge, self efficacy, outcome expectation, and practice of the experimental group were significantly higher than before experiment and the comparison group (p< .001). Moreover, pain of knee was significantly lower than before and comparison group significantly (p< .001).

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-10-30

Issue

Section

วิทยาศาสตร์สุขภาพ