การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในบรรยากาศในโรงพยาบาลขนาดที่แตกต่างกัน (Ambient Microbial Contamination in Different Hospital Scales)

Authors

  • ศิริพร ศรีเทวิณ Khon Kean University
  • กาญจนา นาถะพินธุ Khon Kean University

Keywords:

Microbial contamination, Airborne, Hospital

Abstract

This study has investigated the ambient microbial contamination in different hospital scales. The airborne microorganisms from 3 hospitals in Udon Thani province were sampled at 4 locations in each hospital : outpatient department (OPD), tuberculosis clinic (TB clinic), emergency room (ER) and administration. Samples were obtained using both biosampler and open plate and samples were tested for types and number of pathogens. Eight types of germs could be identified, namely : 1 potential pathogen (Acinetobacter spp.) and 7 non-pathogenic organisms (Aspergillus spp., Staphylococcus spp., Diphtheroid spp., Micrococcus spp., Streptococcus spp., Bacillus spp. and Fusarium spp.). The average amount of bacteria was found to be highest in the large district hospital, followed by the small and medium district hospitals concentrations which were 456.11 CFU/m3, 437.42 CFU/m3 and 392.97 CFU/m3, respectively. Among hospitals, that were studied the most prevalent type of bacteria found was Bacillus spp.; concentrations of this bacteria in the small, medium and large district hospitals which were 24.64 % , 42.60 % and hospital, OPD had the highest concentration of microorganisms in the large and medium district hospitals and the TB clinic had the highest levels of microorganisms in the small hospital. The most prevalent fungi in the samples were Aspergillus spp. Which was the opportunistic infection which may be pathogenic to susceptible people.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-10-30

Issue

Section

วิทยาศาสตร์สุขภาพ