ผลของความขรุขระเชิงผิวต่อความสามารถในการเปียกน้ำของฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชร (Effect of Surface Roughness on Wettability of Diamond-Like Carbon Thin Films)

Authors

  • นฤทธิ์ ฝ่ายบุตร Khon Kaen University
  • วิทยา อมรกิจบำรุง Khon Kaen University

Keywords:

Hydrogenated amorphous carbon, Contact angle, Roughness

Abstract

ทำการเตรียมฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชรประเภทไฮโดรจิเนทเตด อะมอร์ฟัสคาร์บอนโดยใช้ระบบตกสะสมไอเชิงเคมีด้วยคลื่นวิทยุจากพลาสมาแผ่นคู่ควบความจุไฟฟ้าลงบนกระจกสไลด์ที่ได้รับการขัดจนมีความขรุขระต่างๆกัน โดยใช้ก๊าซสารตั้งต้นมีเทน และก๊าซไฮโดรเจนในอัตราส่วนที่ต่างกัน และนำไปวัดค่าความขรุขระด้วยเครื่อง AFM ค่ามุมสัมผัสน้ำมีค่าตั้งแต่ 84.8-104.8 องศา และมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อความขรุขระสูงขึ้น และเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อค่าความขรุขระมีค่าประมาณ 250 nm ขึ้นไป ฟิล์มที่มีค่าความขรุขระ 342 nm มีค่าพลังงานเชิงผิว 10.67 mJ/m2 มีค่าเฉลี่ยมุมสัมผัสน้ำสูงสุดที่ 104.8 องศา

Downloads

Additional Files

Published

2014-10-31

Issue

Section

วิทยาศาสตร์กายภาพ