An Ensemble Method of Multiple Machines Learning System (แนววิธีแบบชุดของการทำงานระบบการเรียนรู้หลายระบบ)

Authors

  • สุกสหวัน จุนดาลี Khon Kaen University
  • วนิดา แก่นอากาศ Khon Kaen University

Keywords:

Ensemble method, Classification

Abstract

โครงการวิจัยนี้ได้นำเสนอแนววิธีแบบชุดของการทำงานระบบการเรียนรู้หลายระบบแบบสองขั้นตอนเพื่อแก้ปัญหาการจำแนกแยกแยะด้วยเครื่องมือคัดแยกที่ต่างกัน แนวทางใหม่นี้เป็นการรวมชุดของ C5.0, C & RT และรูปแบบ CHAID สำหรับการสร้างและการฝึกอบรมของผลงานการคัดแยกกลุ่มที่อ่อนแอในชุดข้อมูลที่ยากต่อการจำแนกรูปแบบและผสมผสานการตัดสินใจที่เกิดขึ้นต่างระดับอยู่สองขั้นตอนโดยได้ทำทดสอบในหกชุดข้อมูลมาตรฐานจาก UCI ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าแนววิธีที่นำเสนอมีความแม่นยำสูง สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพดีกว่าวิธีการเดิม

Downloads

Additional Files

Published

2014-10-31

Issue

Section

วิทยาศาสตร์กายภาพ