การหาปริมาณไนเตรทในเขม่าดินปืนภายในลำกล้องปืนโดยเทคนิคสเปคโตรโฟโตรเมตรี (Spectrophotometic Determination of Nitrate in Gunshot Residues Obtained from the Gun Barrel)

Authors

  • ภิญญดา อันสนั่น Khon Kaen University
  • สุธา ภู่สิทธิศักดิ์ Khon Kaen University
  • จิรวัชร ธนูรัตน์ Khon Kaen University

Keywords:

Gunshot residues, Lead round nose ammunitions, Cadmium reduction column

Abstract

การวิจัยมีวัตถุประสงค์วิเคราะห์หาปริมาณไนเตรท (NO-3)ในเขม่าดินปืนภายในลำกล้องปืนหลังการยิง(GSR)ด้วยเทคนิคสเปคโตรโฟโตรเมตรีการทดลองใช้ปืนพกรีวอลเวอร์ขนาด .38 SPECIALยี่ห้อ Smith&Wesson ด้วยกระสุนปืนแบบหัวตะกั่ว .38 SPECIAL (LRN) ยี่ห้อ ROYAL AMMUNITION โดยทำการทดลองด้วยจำนวนกระสุนปืนที่แตกต่างกันกระบอกที่ 1 สำหรับยิงกระสุนปืน 1 นัด กระบอกที่ 2 สำหรับยิงกระสุนปืน 2 นัด ……, และกระบอกที่ 6 สำหรับยิงกระสุนปืน 6 นัด ตามลำดับ และเก็บเขม่าดินปืนภายหลังยิงปืนทันทีหลังจากนั้นทำการล้างลำกล้องปืนและนำมายิงใหม่และตั้งทิ้งไว้ 1 ชั่วโมงแล้วเก็บเขม่าดินปืน ทำเช่นนี้ซ้ำไปจนครบ 24 ชั่วโมง โดยตั้งเวลาห่างกันครั้งละ 1 ชั่วโมงพบว่าปริมาณไนเตรทที่มากที่สุดเมื่อทำการยิงกระสุนปืนจำนวน 5 นัด และพบปริมาณไนเตรทที่น้อยที่สุดเมื่อทำการยิงกระสุนปืนจำนวน 3 นัดและปริมาณไนเตรทมีปริมาณมากที่สุดเมื่อทำการเก็บตัวอย่างที่เวลา 22 ชั่วโมง และมีปริมาณน้อยที่สุดเมื่อเก็บตัวอย่างที่เวลา 14 ชั่วโมงภายหลังการยิงปืนปริมาณไนเตรทที่ตรวจพบจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาอย่างไรก็ตามวิธีการดังกล่าวสามารถตรวจพบไนเตรทในเขม่าดินปืนในลำกล้องปืนได้การศึกษานี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานทางนิติวิทยาศาสตร์ในการระบุว่า ตรวจพบเขม่าดินปืนภายในลำกล้องปืนของกลาง จึงเชื่อได้ว่าปืนของกลางได้ใช้ยิงมาแล้วภายหลังการเช็ดล้างครั้งสุดท้าย และปืนกระบอกนั้นผ่านการยิงมาแล้วนานเท่าใด ซึ่งผลการศึกษาที่ได้มาจะเป็นข้อมูลสนับสนุนในการสืบพยานหลักฐานในทางนิติวิทยาศาสตร์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Additional Files

Published

2014-10-31

Issue

Section

วิทยาศาสตร์กายภาพ