พัฒนาระบบการฉีดเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์เพื่อใช้โปรแกรมประหยัดน้ำมัน (Fuel Injection System for Motorcycle to use Fuel Saving Program)

Authors

  • เดชชาติ เชิดชัย Ubon Ratchathani University
  • อุทัย สุขสิงห์ Ubon Ratchathani University

Keywords:

Engine control box. engine control module (ECM), Fuel injection system programs, Programmed Fuel Injection. (PGM-FI)

Abstract

การวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฉีดเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ (Programmed Fuel Injection: PGM-FI) ให้สามารถเขียนโปรแกรมประหยัดน้ำมันแบบใหม่ได้ โดยออกแบบวงจรควบคุม (Controller) ที่สามารถโปรแกรมได้ไปติดตั้งในระบบเดิม ในรูปแบบสมองกลฝังตัว (embedded system) ทำงานร่วมกับ ECM ผลการศึกษาพบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถทำงานร่วมกับระบบเดิมได้ สามารถเขียนโปรแกรมประหยัดน้ำมันลงในระบบ เป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมฉีดเชื้อเพลิงแบบอื่น ๆ ผลการทดสอบจริงจากโปรแกรมตัวอย่างสามารถประหยัดน้ำมันได้ 33 % จากเดิม

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Additional Files

Published

2014-10-31

Issue

Section

วิทยาศาสตร์กายภาพ