(1)
จันทร์ปุ่มส.; จันทร์ปุ่มพ.; จารุตันแ. The Development Mobile Application Tourist Attraction in Sakon Nakhon Province on Android. itm.j 2018, 4, 114-120.