[1]
จันทร์ปุ่มส., จันทร์ปุ่มพ., and จารุตันแ., “The Development Mobile Application Tourist Attraction in Sakon Nakhon Province on Android”, itm.j, vol. 4, no. 2, pp. 114-120, Mar. 2018.