กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ชุดทดลองเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ดแบบอัตโนมัติ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF