[1]
ไทยสีหราช ก. และ วรวัฒนะปริญญา ศ., “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อยอดขายเครื่องจักรและชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรที่ลดลง ของบริษัทแห่งหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี”, J Tech Educ RMUTT, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 108–119, ธ.ค. 2017.