[1]
เอี่ยมอ่อน ณ., บุญเกิน ท., and ปั้นทอง น., “Application of Anomaly Detection Technology in Network Intrusion Detection System”, NKRAFA SCT, vol. 12, pp. 64–81, Aug. 2018.