[1]
อึ๋งโฆษาชนะวานิช อ. and นิติวงศ์ พ., “An application for measuring the airport obstructive barrier ”, NKRAFA SCT, vol. 15, pp. 59–66, Dec. 2019.