กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดการเรียนรู้แบบ TPACK MODEL ด้วยเทคนิคความเป็นจริงเสริมสามมิติ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy