กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (Brain-Based Learning: BBL) เรื่อง การสะกดคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy