[1]
ศิลารัตน์ ช. และ อินทิรักษ์ น. 2018. การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง ปราสาทจันทรา. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 1, 1 (ต.ค. 2018), 1–5.