[1]
ไกยนุช ร. และ พัฒนชัย น. 2018. การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 1, 1 (ต.ค. 2018), 40–46.