[1]
น้อยมหาไวย ส. และ หลงประดิษฐ์ ป. 2018. แอพพลิเคชันรับรู้และแสดงตำแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ตามการจำแนกกลุ่มของผู้ใช้ด้วยกูเกิ้ลแมพเอพีไอ บนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 2, 2 (ต.ค. 2018), 49–57.