[1]
อุเหล่า เ., ศิริโนนรัง ป. และ บ่อจักรพันธ์ ส. 2018. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม วิชาเคมี เรื่อง แบบจำลองอะตอม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 2, 2 (ต.ค. 2018), 73–80.