[1]
ศรีสุพล ธ., ตงฉิน ป. และ เจริญผล ก. 2018. การพัฒนาระบบสารสนเทศการประหมู่บ้านบางจาน ตำบลบางจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 3, 1 (ต.ค. 2018), 50–56.