[1]
บังคม ส., วรรณขาม ห. และ พานิชกุล พ. 2018. ระบบนำทางไปยังอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 3, 2 (ต.ค. 2018), 48–55.