[1]
ถีอาสนา ป. 2019. การพัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์อัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการเพิ่มรายได้ โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 4, 2 (เม.ย. 2019), 1–6.