[1]
วงค์ทา พ. 2020. การวิเคราะห์องค์ประกอบความสำเร็จการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจ ด้านสุขภาพและความงาม. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 6, 1 (มิ.ย. 2020), 70–82.