[1]
คล่องดี ส. 2021. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการขอใบรับรองการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับมังคุด . วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 7, 1 (มิ.ย. 2021), 18–28.