[1]
เหล็กดี อ. 2020. ส่วนท้าย 6(2) 2563. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 6, 2 (ธ.ค. 2020), 105–108.