[1]
เหล็กดี อ. 2021. ส่วนหน้า 7(2) 2564. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 7, 2 (ธ.ค. 2021), 1–6.