[1]
อับดุลลาฏีฟ น. 2022. การเพิ่มศักยภาพการผลิตชุดเครื่องแต่งกายมุสลิมของวิสาหกิจชุมชนมัรกัสในจังหวัดยะลาเพื่อเจาะตลาดอาเซียนและตะวันออกกลาง โดยใช้เว็บแอพพลิเคชั่นศูนย์รวมร้านค้าผลิตชุดเครื่องแต่งกายมุสลิม. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 8, 1 (มิ.ย. 2022), 31–43.