[1]
ไตรยะวงศ์ ร., บำรุงชาติ ไ. และ เผยกลาง ด. 2022. แอปพลิเคชันคำนวณยาความเสี่ยงสูงสำหรับพยาบาลวิสัญญี . วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 8, 2 (ธ.ค. 2022), 115–129.