[1]
พิชัย ส., พิมพ์เบ้าธรรม ท. , ศิริวัลลภ ด. และ ท่าน้ำ ส. 2023. ระบบครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย: Durable ArticlesManagement System forFaculty of Science and Technology at Loei Rajabhat University. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 9, 2 (ธ.ค. 2023), 31–43.