[1]
ถีอาสนา ป. 2023. ส่วนท้าย9(2)2023. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 9, 2 (ธ.ค. 2023), 164–169.