(1)
ศิลารัตน์ ช.; อินทิรักษ์ น. การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง ปราสาทจันทรา. JAIT 2018, 1, 1-5.