(1)
ไกยนุช ร.; พัฒนชัย น. การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. JAIT 2018, 1, 40-46.