(1)
ภิรมย์ อ.; สธนเสาวภาคย์ ภ.; คำปลิว ภ. การพัฒนาเกมสามมิติ เรื่อง เกมทางออกอยู่ไหน. JAIT 2018, 2, 9-15.