(1)
บังคม ส.; วรรณขาม ห.; พานิชกุล พ. ระบบนำทางไปยังอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. JAIT 2018, 3, 48-55.