(1)
ผาใต้ เ.; จันทร์ปุ่ม พ.; วัฒนะสุระ อ. สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษสัตว์โลกน่ารู้. JAIT 2018, 4, 23-28.