(1)
พลพบู ป.; ม่วงพูล ธ. การทดสอบระบบควบคุมเครื่องลูกข่ายด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ดิสก์เลสส์. JAIT 2019, 4, 44-50.