(1)
วงค์ทา พ. การวิเคราะห์องค์ประกอบความสำเร็จการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจ ด้านสุขภาพและความงาม. JAIT 2020, 6, 70-82.