(1)
พิชัย ส.; พิมพ์เบ้าธรรม ท. .; ศิริวัลลภ ด.; ท่าน้ำ ส. ระบบครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย: Durable ArticlesManagement System ForFaculty of Science and Technology at Loei Rajabhat University. JAIT 2023, 9, 31-43.