(1)
คิดใจเดียว ส.; เรืองอ่อน ส.; แก้วชะฎา โ. .; เรืองอ่อน แ.; ฉับพลัน ป.; สงศรีอินทร์ ก. ระบบฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช: The Development of a Cultural Heritage Database to Promote Tourism in The Old Town Area of Nakhon Si Thammarat. JAIT 2023, 9, 72-86.