(1)
ถีอาสนา ป. ส่วนท้าย9(2)2023. JAIT 2023, 9, 164-169.