น้อยมหาไวย ส.; หลงประดิษฐ์ ป. แอพพลิเคชันรับรู้และแสดงตำแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ตามการจำแนกกลุ่มของผู้ใช้ด้วยกูเกิ้ลแมพเอพีไอ บนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 2, n. 2, p. 49–57, 2018. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152795. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.