ไตรยะวงศ์ ร.; บำรุงชาติ ไ.; เผยกลาง ด. แอปพลิเคชันคำนวณยาความเสี่ยงสูงสำหรับพยาบาลวิสัญญี . วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", [S. l.], v. 8, n. 2, p. 115–129, 2022. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/247784. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.