[1]
ศิลารัตน์ ช. และ อินทิรักษ์ น., “การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง ปราสาทจันทรา”, JAIT, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 1–5, ต.ค. 2018.