[1]
ไกยนุช ร. และ พัฒนชัย น., “การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6”, JAIT, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 40–46, ต.ค. 2018.