[1]
ภิรมย์ อ., สธนเสาวภาคย์ ภ., และ คำปลิว ภ., “การพัฒนาเกมสามมิติ เรื่อง เกมทางออกอยู่ไหน”, JAIT, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 9–15, ต.ค. 2018.